جزوه ۵۰۰ واژه از کاربردی ترین واژه های آیلتس
300,000 تومان

برای درک، فهم و تسلط بیشتر بر روی زبان انگلیسی و داشتن مکالمه ای قوی دایره لغت مناسب بسیار حائز…

54
300,000 تومان
چالش ماه اول لغات
350,000 تومان

 ۵۰۰ واژه از کاربردی ترین واژه های آیلتس برای درک، فهم و تسلط بیشتر بر روی زبان انگلیسی و داشتن…

486
350,000 تومان
چالش ماه اول: مرور گرامر پایه
1,200,000 تومان

جلسات ترم اول چالش نه ماهه جلسه مقدمه رایگان   جلسه اول در دسترس جلسه دوم در دسترس جلسه سوم…

202
1,200,000 تومان
چالش ماه پنجم: رایتینگ تسک ۱
1,200,000 تومان

جلسات دوره جلسه اول در دسترس جلسه دوم در دسترس جلسه سوم در دسترس جلسه چهارم در دسترس جلسه پنجم…

36
1,200,000 تومان
چالش ماه چهارم: تکنیک های طلایی ریدینگ
900,000 تومان

جلسه اول خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری…

46
900,000 تومان
17%
تخفیف
چالش ماه دوم لغات

 ۵۰۰ واژه از کاربردی ترین واژه های آیلتس برای درک، فهم و تسلط بیشتر بر روی زبان انگلیسی و داشتن…

2
290,000 تومان
چالش ماه دوم: گرامر پیشرفته آیلتس
1,200,000 تومان

جلسات ترم دوم چالش نه ماهه جلسه اول در دسترس جلسه دوم در دسترس جلسه سوم در دسترس جلسه چهارم…

124
1,200,000 تومان
چالش ماه سوم: تکنیک های طلایی لیسنینگ آیلتس
1,200,000 تومان

جلسات ترم سوم چالش نه ماهه جلسه اول در دسترس جلسه دوم در دسترس جلسه سوم در دسترس جلسه چهارم…

92
1,200,000 تومان