چالش چهار ماهه لغات آیلتس

چالش ماه اول لغات

 ۵۰۰ واژه از کاربردی ترین واژه های آیلتس برای درک، فهم و تسلط بیشتر بر روی زبان انگلیسی و داشتن…

486
350,000 تومان
17%
تخفیف
چالش ماه دوم لغات

 ۵۰۰ واژه از کاربردی ترین واژه های آیلتس برای درک، فهم و تسلط بیشتر بر روی زبان انگلیسی و داشتن…

2
290,000 تومان
ارتباط مستقیم با استاد مردان!