محمدجواد مردان

محمدجواد مردان

  • دارای تاییدیه تدریس از کالج کمبریج انگلستان
  • پژوهشگر برتر حوزه زبان
  • سابقه ۱۰ سال تدریس حرفه ای زبان
  • کارشناس ارشد توریسم و گردشگری
  • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
  • سوپروایزر مطرح موسسات زبان
  • سردبیر مجله آنلاین زبان انگلیسی